MIAVIT news

World Pork Expo USA/Des Moines, Iowa 07.-09.06.2017 + + + Dairy Livestock & Poultry Expo Africa/Nairobi 14.-16.06.2017 + + + VIV Turkey /Istanbul 06.-07.07. 2017

Strong Partnerships

rasta logo

aniplus logo

isn logo

konivet logo

olm logo

stange logo

aef logo

lwkn logo