MIAVIT news

Job fair in Vechta from 07. - 08. September 2018  + + + NPS in Prague from 02. - 03. October 2018 + + + EuroTier 2018 in Hanover from 13. - 16. November 2018 + + + Poultry India 2018 in Hyderabad from 28. - 30. November 2018

Strong Partnerships

rasta logo

aniplus logo

isn logo

konivet logo

olm logo

stange logo

aef logo

lwkn logo

landschafftwerte logo

nieke logo